Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 12, Γλυφάδα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 89 79 260